Sản phẩm Con giống do SFarming Vietnam cung cấp bao gồm:

Loại con giống Thông tin tóm tắt Hình ảnh
Con giống bò sữa Nguồn gốc: Pháp, Hà Lan

Tên giống: Hostein Friesians (HF) thuần chủng

Giá: Liên hệ

Con giống bò thịt Nguồn gốc: Pháp

Tên giống: Charolais

Giá: Liên hệ

Con giống dê sữa Nguồn gốc: Pháp, Hà Lan

Tên giống: Saanen, Alpine

Giá: Liên hệ


Giống dê sữa Saanen


Giống dê sữa Alpine