Về chúng tôi

Công ty TNHH Phát triển trang trại bền vững Việt Nam (SFarming Vietnam Co., LTD) thành lập vào tháng 9/2018, với mục tiêu cung cấp các giải pháp chăn nuôi bò sữa bền vững, phù hợp với điều kiện của từng trang trại.

Thông qua hoạt động tư vấn bài bản, SFarming Vietnam mong muốn giúp các trang trại đánh giá một cách toàn diện về tình hình đàn bò và hoạt động của trang trại để có những quyết định đầu tư mang lại hiệu quả cao, khắc phục các vấn đề nội tại đang gặp phải.

Đối với các dự án xây dựng mới trang trại bò sữa, dịch vụ tư vấn của SFarming Vietnam sẽ giúp cho chủ đầu tư:

  • Tối ưu hóa thiết kế của trang trại, đảm bảo công năng phù hợp với điều kiện địa hình và nguồn lực tài chính;
  • Lựa chọn mô hình quản lý trang trại, công nghệ và con giống phù hợp;
  • Rút ngắn thời gian chuẩn bị của dự án, sớm đưa trang trại đi vào hoạt động một cách phù hợp nhất.

Với tôn chỉ “phát triển trang trại bền vững”, SFarming Vietnam đồng hành cùng trang trại trong suốt quá trình hoạt động để luôn lắng nghe, thấu hiểu những vướng mắc của trang trại, từ đó có thể tư vấn sát hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng.

SFarming Vietnam Team